Arenaen for Pinåsløpet finner du langs RV.40 i Lågendalen. Se
den røde markøren på kartet. Det er merket fra RV.40 til arenaen med diverse skilt og orienteringsposter.
 vegbeskrivelse